A A A

Sanktuarium


 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 18 wrzesień

 

Am 8,4-7 Bóg ukarze gnębicieli ubogich;

1 Tm 2,1-8 Wspólne błagania za wszystkich ludzi;

Łk 16,1-13 Przypowieść o nieuczciwym rządcy

 

Jak ubóstwo samo w sobie nie jest cnotą, tak również bogactwo nie jest z natury czymś złym. Dopiero stosunek człowieka do tych rzeczywistości czyni z nich cnotę albo grzech. Czytania biblijne, które dziś usłyszymy, piętnują przede wszystkim nadużycia spowodowane złym wykorzystywaniem dóbr materialnych. Żądza stawania się coraz bogatszym niszczy człowieka, ale także niszczy jego relacje z Panem Bogiem i innymi ludźmi. Księga Proroka Amosa oraz Ewangelia zwracają uwagę, że niewłaściwe podejście do dóbr ziemskich może ściągnąć na niego karę. Niech słowo Boże oczyszcza nas z żądzy posiadania i wyczuli serca na potrzeby bliźnich.

 

 

 

 

 

 Dzień Środków Społecznego Przekazu

 

  • W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Kwartalne dni modlitwy za dzieci

 

Rozpoczynamy także kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. Podczas Eucharystii o godz. 10.00 ogarniemy modlitwą dzieci  i młodzież, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Święto św. Mateusza

 

W środę – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Zachęcamy do modlitwy w intencji celników, którym patronuje św. Mateusz, a także o nowe powołania do służby Bożej i o błogosławieństwo niebios dla dzieła nowej ewangelizacji.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________