Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela 05.08.2018

Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm; Ef 4,17.20-24 Przyoblec się w człowieka nowego; J 6,24-35 Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął.

Zarówno manna, którą Pan Bóg karmił swój lud na pustyni, jak i cud rozmnożenia chleba dokonany przez Pana Jezusa są zapowiedziami prawdziwego Chleba, który daje Bóg Ojciec, a którym jest Jego Syn – Jezus Chrystus. O tym mówi dziś Pan Jezus w Ewangelii – o pokarmie, który daje życie.

 1. W sanktuariach maryjnych afiliowanych do Papieskiej Bazyliki Maria Maggiore (Chełmno i Fara, Grudziądz – Fara, Lisewo, Lubawa – Fara, Nowe Miasto Lubawskie, Rywałd, Toruń – Bielany, Wąbrzeźno – Fara) odpust zupełny.

Poniedziałek 06.08.2018

Będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.


Niedziela 12.08.2018

1 Krl 19,4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi; Ef 4,30-5,2 Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie; J 6,41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba.

Pan Bóg nieustannie ofiarowuje człowiekowi cudowny pokarm. Jego zapowiedź znajdujemy w opisie z pierwszego czytania, gdzie Eliasz, pożywiwszy się tym, co przygotował anioł Pana, mógł odbyć czterdziestodniową wędrówkę do Bożej góry Horeb. Pan Jezus w Ewangelii mówi, że to On jest Chlebem, który zstąpił z nieba i który daje życie. To Jego Ciało ofiarowane za życie świata, którym karmimy się w Komunii Świętej, by stawać się doskonalszymi w miłości, dobroci i miłosierdziu, by móc naśladować samego Mistrza.

 1. Kolekta na KUL.

Wtorek 14.08.2018

Przypada wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, patrona kościoła filialnego w Jarantowicach. W tym dniu przypada Wigilia Wniebowzięcia NMP.


Środa 15.08.2018

 1. Będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to uroczystość nakazana i dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wiązanki z kłosów, ziół i kwiatów, owoce i warzywa, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg. Wyjątkowo w tym roku dożynki w Sanktuarium odbędą się nie 15 sierpnia, lecz 2 września w ramach Wojewódzko – Diecezjalnego Święta Plonów i na ten dzień prosimy przygotować wieńce dożynkowe.
 2. W uroczystość Wniebowzięcia obchodzimy odpust w naszym Sanktuarium. Program uroczystości odpustowych zamieszczamy poniżej. Na uroczystości serdecznie zapraszamy mieszkańców i pielgrzymów.
 3. Wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

Informacje

Program odpustu w Sanktuarium

14 sierpnia

8.00 – Msza Święta Odwiedziny chorych w domach

13.30 – Msza Święta odpustowa w Jarantowicach

16.00 – spowiedź w Sanktuarium i powitanie pielgrzymów

17.00 – MSZA WIGILII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Procesja do 5-ciu ołtarzy różańcowych

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji

15 sierpnia

6.30 – Godzinki o NMP

7.00 – Msza z udziałem Kół Różańcowych i czcicieli Matki Bożej

8.30 – Msza z błogosławieństwem kobiet w stanie brzemiennym

10.00 – Msza dla chorych i ich opiekunów Błogosławieństwo lourdzkie (z monstrancją)

11.15 – MSZA ODPUSTOWA DLA RODZIN

12.00 – 14.00 Piknik Rodzinny

18.00 – Msza Święta z udziałem kierowców Poświęcenie pojazdów

20.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji obrony życia

21.00 – Apel Jasnogórski


 1. W sierpniu wielu z naszych parafian bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do innych sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć się z pielgrzymami, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi. W miniony czwartek wyruszyła pielgrzymka z Wąbrzeźna, którą żegnaliśmy przy naszym Sanktuarium. Pielgrzymujmy wraz z naszymi braćmi i siostrami pamięcią o nich i modlitwą.
 2. W lipcu i sierpniu nie odprawiamy Mszy Świętych w niedziele o 12.30 a w dni powszednie nie będzie Mszy o 7.15.
 3. Gmina Ryńsk serdecznie zaprasza na uroczystości upamiętniające 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz doroczne Święto Plonów w dniu 25 sierpnia br. od godz. 14.00 w Ryńsku.
 4. Dla rolników, miesiące letnie, to czas wytężonej pracy. Niech towarzyszy im nasza modlitwa, będąca wyrazem wdzięczności za ich trud podejmowany dla dobra wspólnego. Módlmy się o sprzyjającą pogodę i jak najlepsze plony.
 5. W gablocie parafialnej zamieściliśmy ogłoszenie Polskich Linii Kolejowych dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i nowych oznakowaniach ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.
Z kalendarium parafialnego
 1. Msza Święta w intencji Policji: 22 lipca 2018, godz. 10.00 (Święto policji przypada 24 lipca 2018);
 2. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: 2 sierpnia 2018, rozpoczęcie Eucharystią w Sanktuarium o godz. 13.00;
 3. Odpust w Sanktuarium: 14 – 15 sierpnia 2018;
 4. Dożynki Wojewódzkie i Diecezjalne w Wąbrzeźnie: 2 września 2018.
Intencje mszalne

Intencje mszalne od 5 do 19 sierpnia 2018

Niedziela 5.08.2018
7.00 + Rodziców Anielę i Tomasza Szcząchor, rodzeństwo Krystynę i Franciszka oraz Różę i Floriana Pasińskich
8.30 + Felicję Różycką w 13. rocz. śmierci
10.00 Suma w intencji Parafian
11.15 + Helenę i Zygmunta Lewandowskich i zmarłych z rodziny
13.30 Jarantowice: + Henryka Kwiecińskiego oraz zmarłych rodziców Bańczerowskich
18.00 + Kazimierza i Halinę Grabowskich, rodziców Grabowskich, Danutę Homa, Marię Kamińską i Krystynę Górec

Poniedziałek 6.08.2018
8.00 + Rodziców Bernarda i Wiesławę Konieczka oraz ich córkę Aleksandrę
18.30 + Stanisława Dudek w 8. rocz. śmierci i zmarłych z rodziny oraz brata Andrzeja Kulin

Wtorek 7.08.2018
8.00 + Danutę Bejger w 8. rocz. śmierci
18.30 + Rodziców Urszulę i Mieczysława Gerke w 13. rocz. śmierci Mieczysława, dziadków Teklę i Teofila Gerke oraz zmarłych z rodziny

Środa 8.08.2018
8.00 + Mieczysławę Lipińską w 13. rocz. śmierci, Bolesława Lipińskiego i brata Józefa
18.30 + Jerzego Szlachcikowskiego - popogrzebowa

Czwartek 9.08.2018
8.00 + Helenę i Franciszka Kodyra i zmarłych z rodziny
18.30 + Rodziców Kazimierę i Wacława Kuźnia oraz dziadków z obojga stron

Piątek 10.08.2018
8.00 + Rodziców Anastazję i Władysława Olszak w 22. rocz. śmierci Władysława
18.30 + Syna Jacka Górskiego i Rodziców Górskich

Sobota 11.08.2018
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Wąbrzeskiej na dalsze lata dla Zofii i Marii
18.30 + Lecha Błaszaka i Rodziców z obojga stron

Niedziela 12.08.2018
7.00 + Ewę Sowa w 6. rocz. śmierci oraz jej rodziców Annę i Konrada Kukawka
8.30 + Rodziców Marię i Ludwika Chmura, w dniu imienin Marii, bratową Urszulę, brata Józefa w rocz. ich śmierci
10.00 Suma w intencji Parafian
11.15 Dziękczynna z okazji 50. rocz. urodzin Wojciech Czarneckiego z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
13.30 Jarantowice: o zdrowie dla dzieci i wnuków
18.00 + Rodziców Stefanię i Władysława Szura

Poniedziałek 13.08.2018
8.00 + Lidię Smoleń w rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
18.30 + Rodziców Mariannę i Bolesława Zielińskich oraz dziadków Zielińskich i Błażejewicz

Wtorek 14.08.2018 Wigilia Wniebowzięcia NMP
8.00 + Krzysztofa Lewickiego i zmarłych z rodziny Borowswkich i Melkowskich
13.30 Jarantowice: + Katarzynę i Wawrzyńca Sosnówków.
17.00 Suma Odpustowa z procesją

Środa 15.08.2018 Wniebowzięcie NMP
7.00 + Kuzyna Jana Błażejewicz
7.00 + Pawła Chabior w 3. rocz. śmierci
8.30 + Marię i Bernarda Sankiewicz oraz zmarłych z rodziny
10.00 + Rodziców Zofię i Michała Świtlik w 8. ocz. śmierci Zofii, Jana Słomskiego i jego Rodziców
11.15 + Antoniego Florko w 8. rocz. śmierci, Kazimierę Florko, Ferdynanda Luka, i dziadków obojga stron oraz Zdzisława Studzińskiego
18.00 + Rodziców Mariannę i Józefa Przytulskich oraz zmarłych z rodziny

Czwartek 16.08.2018
8.00 + Rodziców Stefanię i Stefana Szcząchor w 40. rocz. śmierci Stefana i zmarłych z rodziny
18.30 + Halinę i Zbigniewa Szymańskich oraz Leokadię Doiczman

Piątek 17.08.2018
8.00 + Marię Brzezińskją – popogrzebowa
18.30 + Rodziców Anastazję w 15. rocz. śmierci i Bernarda Wiśniewskich, brata Zygmunta, siostry Henrykę i Bernadettę oraz Łukasza

Sobota 18.08.2018
8.00 + Marię i Jarosława Gwiżdż, w 20. rocz. śmierci Marii i zmarłych z rodziny – intencja od synowej Krystyny
18.30 + Helenę Majewską w 25. rocz. śmierci i zmarłych z rodziny Majewskich i Skopińskich

Niedziela 19.08.2018
7.00 + Rodziców Stefanię i Bolesława Ochockich oraz zmarłych z rodziny
8.30 + Bolesława Jeziorowskiego, siostrę Mirosławę, wnuka Arkadiusza i dziadków z obojga stron
10.00 Suma Parafialna w intencji wszystkich darczyńców naszego Sanktuarium
11.15 + Ludwika (on) Nowak, Bolesława i Stefanię Faleńskich oraz zmarłych z rodziny
13.30 Jarantowice + Mieczysława Makowskiego w 18 rocz śmierci oraz Janinę i Franciszka Bak
18.00 + Ryszarda Bonkowkiego w 4. rocz. śmierci

Nasze Galerie

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych fotorelacji

Nasze sanktuarium

Nasza Parafia

Prawdziwym skarbem wąbrzeskiej fary jest obraz Matki Bożej. Niepokalana (Immaculata) depcze głowę węża, w prawej dłoni trzyma białą lilię, a Jej głowę otacza aureola z gwiazd dwunastu (por. Ap 12,1). Cześć Maryi w prastarej wąbrzeskiej parafii kwitła na długo przed przybyciem obrazu. W 1593 roku powstało tu Bractwo Literackie. Jego prawa i obowiązki zatwierdził w Lubawie biskup Piotr Kostka. Jednym z głównych celów Bractwa było szerzenie kultu Matki Bożej poprzez m.in. uczestnictwo w niedziele i święta w uroczystej Mszy wotywnej o Bogurodzicy oraz śpiewanie po łacinie Godzinek ku czci Panny Maryi. W 1667 roku w miejsce Bractwa Literackiego erygowano w Wąbrzeźnie Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zatwierdził je w 1684 roku papież Innocenty XI. W roku 1993 Biskup Toruński Andrzej Suski wznowił działalność Bractwa i jednocześnie po raz pierwszy oficjalnie użył nazwy "Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej" w odniesieniu do długowiecznego kultu Matki Bożej w Wąbrzeźnie.

W dniu 14 sierpnia 2002 obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej został uroczyście ukoronowany diademem poświęconym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2004 roku wąbrzeskie Sanktuarium zostało afiliowane do Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Osobliwością wąbrzeskiego obrazu jest przedstawienie Matki Bożej w stanie brzemiennym. Na ten fakt zwrócono szczególną uwagę dopiero po przeprowadzeniu prac konserwatorskich w 1971 r. Duszpasterze tutejszej parafii, na czele z księdzem kustoszem doktorem Janem Kalinowskim, są przekonani, że znak ten należy odczytać w obecnym czasie jako "nowe objawienia Matki Bożej" i szczególne wyzwanie odnoszące się do obrony podstawowej wartości - życia ludzkiego; wyzwanie rzucone wobec fali pogardy dla bezbronnego i niewinnego człowieka. Zdają sobie sprawę z ogromnej szansy, jaka stoi przed sanktuarium, ale też z wielości zadań. Starają się wraz z całą wspólnotą parafialną, a zwłaszcza członkami Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Poradnictwa Rodzinnego, zorganizować taki ośrodek, z którego będzie emanowała zdrowa nauka o świętości i godności życia ludzkiego. Pragną, "aby stało się ono miejscem, w którym można by bez zacietrzewienia, w aspekcie pozytywnym, dyskutować o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci i uczyć szacunku dla tej najwyższej wartości".

Patroni Parafii

W XIII wieku wspólnota wiernych w Wąbrzeźnie gromadziła się w świątyni zbudowanej z drewna. Kościół powierzono opiece świętych apostołów, Szymonowi i Judzie Tadeuszowi. Patronat ten został przeniesiony na nową świątynię, którą zbudowano na początku XIV wieku, już jako gmach murowany. Opieką świętych wąbrzeska wspólnota cieszy się do dnia dzisiejszego. Wizerunki świętych namalowane na płótnie zdobią ołtarz główny kościoła parafialnego. Postacie te są jednak widoczne tylko wtedy, gdy zasłonięty jest cudowny obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej. "Strażnicy" Matki Bożej podczas odsłaniania Jej wizerunku jakby w pokorze ustępują przed ukazującą się Królową Apostołów.

Święci stoją obok siebie odziani w długie szaty, trzymając swe atrybuty. Pierwszy z nich w lewej ręce trzyma metalową piłę, natomiast w prawej zamkniętą księgę i palmę męczeństwa, drugi zaś w prawej ręce drewnianą pałkę a w lewej otwartą księgę.

Szymon był jednym z apostołów i prawdopodobnie należał do stronnictwa żydowskiego zelotów, które chciało wywołać powstanie przeciw okupantowi rzymskiemu. Niektórzy nazywają go Natanaelem i sądzą, że wygłaszał nauki w Afryce a nawet w Brytanii. Inni utrzymują, że wraz z apostołem Judą Tadeuszem został zabity w Persji lub też przebywał z nim z misją ewangelizacyjną w Egipcie i w Mezopotamii, gdzie obaj ponieśli śmierć męczeńską przez przecięcie piłą. Atrybuty w rękach św. Judy Tadeusza, pokazane na niektórych obrazach wskazują, że mógł on ponieść śmierć od uderzeń pałką lub toporem.

   Juda był prawdopodobnie kuzynem Jezusa i autorem jednego z Listów apostolskich Nowego Testamentu. Jedna z legend wskazuje na Judę jako pana młodego na zaślubinach w Kanie Galilejskiej. Możliwe, że głosił kazania w Palestynie, Arabii, Mezopotamii, Armenii i Persji i że umęczono go w pobliżu Bejrutu. Jego relikwie znajdują się w Reims i w Tuluzie.Święty Juda Tadeusz czczony jest jako patron od spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych.Nabożeństwa ku czci świętych Patronów odprawiane są w naszym kościele w każdy poniedziałek w łączności z Mszą św. o godz. 8.00.Odpust patronalny obchodzony jest w dniu wspomnienia świętych 28 października.

Modlitwa do świętych Szymona i Judy TadeuszaBoże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody.

Kult Matki Bożej Brzemiennej

Kult MBB

WĄBRZESKA KRÓLOWAKs. Jan Kalinowski

Cudowny wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, namalowany w połowie XVII wieku, otoczony był czcią wiernych w oddalonym od Wąbrzeźna o kilkanaście kilometrów Kowalewie Pomorskim. Został on przeniesiony do wąbrzeskiej fary podczas uroczystej procesji w 1685 roku. Zezwolił na to biskup Kazimierz Opaliński, biorąc pod uwagę potrzeby dynamicznie rozwijającego się w Wąbrzeźnie i słynącego na całą okolicę bractwa maryjnego.

 

Wiarygodni świadkowie, których jeszcze przed wojną wypytywał wąbrzeski proboszcz ks. prałat Ksawery Połomski zeznali, że ich przodkowie przekazali im relację o niezwykłym zjawisku, które miało miejsce w związku z uroczystym przeniesieniem Obrazu z Kowalewa do Wąbrzeźna. Pola stratowane przez rzeszę pielgrzymów towarzyszących tej niezwykłej procesji, na drugi dzień ponownie kwitły świeżymi kłosami. Zbiory z tych łanów miały być obfitsze niż z innych pól.

W kronikach parafialnych odnotowane są także liczne uzdrowienia, których doznali modlący się przed wizerunkiem Wąbrzeskiej Pani. Szczepan Pryba, gospodarz wąbrzeski zaświadczył, że jego ciężko chora po porodzie żona, po ofiarowaniu Matce Bożej odzyskała w cudowny sposób zdrowie. Podobnie Julianna Gutmann z Trzciana, w czasie choroby oczu ofiarowała się Matce Najświętszej i wkrótce odzyskała wzrok. Wdzięczna za tę łaskę, ofiarowała srebrne wotum z wygrawerowanym rysunkiem oka. Marianna Mroczkowska stwierdziła, że gdy jej dwuletni synek cierpiał na postępującą opuchliznę a żadne lekarstwa mu nie pomagały, po ofiarowaniu go Matce Bożej Wąbrzeskiej, wyzdrowiał. Natomiast Barbara Wiśniewska zeznała, że jej syn Michał miał na czole czerwonego koloru wyrostek, którego żadne zabiegi lekarskie nie zdołały usunąć. Powodowana dziwnym snem, w którym odnalazła wyraźne wskazanie, by dziecko ofiarować Matce Bożej Wąbrzeskiej, zamówiła Mszę św. przed cudownym Wizerunkiem. Uczestniczyła w niej wraz ze swym dzieckiem, a po tym fakcie wyrostek zaczął wyraźnie maleć, by z czasem zupełnie zniknąć.W najnowszej historii Sanktuarium, również odnotowuje się łaski uzyskane za pośrednictwem Matki Bożej Wąbrzeskiej. W nadsyłanej korespondencji można znaleźć nie tylko prośby, ale także podziękowania za uzyskane zdrowie, dar rodzicielstwa, łaskę nawrócenia.Dowodem szczególnej czci Matki Bożej Wąbrzeskiej są wota, dawne i współczesne. Pod koniec lat pięćdziesiątych, ówczesny proboszcz podawał liczbę 150 zachowanych tabliczek wotywnych. Część z nich w późniejszym czasie zaginęła. Wśród zachowanych są wota w kształcie oka lub kończyn, wyobrażające łaski wyzdrowienia. Są też wota figuralne, na przykład przedstawiające postaci klęczące przed Matką Najświętszą, unoszącą się na obłokach. Nowsze wota to najczęściej ryngrafy lub serca w kolorach srebrnym lub złotym. Ze złożonych w ostatnich latach przedmiotów ze złota sporządzono dla Matki Bożej koronę.

***

Kult Matki Bożej w Wąbrzeźnie jest zakorzeniony głęboko w religijnej tradycji tutejszych mieszkańców. Wyraźna cecha tej religijności - maryjność przejawia się w powstających, i począwszy od XVI wieku prężnie działających przy tutejszym kościele bractwach maryjnych (Literackie i Niepokalanego Poczęcia NMP). Potwierdzeniem tego mogą być treści zawarte w zachowanej XVII wiecznej księdze Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP.

 Inny przykład, to historia czci oddawanej Maryi w figurze, pochodzącej z ok. 1500 roku, przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem. Rzeźba zdobiła niegdyś wnętrze kaplicy w Zamku Biskupim w Wąbrzeźnie, a obecnie znajduje się w bocznym ołtarzu naszego kościoła.

Z XVI wiecznych dziejów Parafii mamy żywy przykład w osobie zmarłego w opinii świętości Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który wyruszając w świat w bardzo młodym wieku, wyniósł z domu przywiązanie i wielką cześć dla Matki Bożej. Zainteresowani życiem Sługi Bożego nie mają wątpliwości, że w wyborach dróg życiowych kierował się miłością do Maryi.Powyższe fakty, a także dość dobrze udokumentowana historia kultu Matki Bożej Wąbrzeskiej w łaskami słynącym obrazie, skłaniały mnie od początku mojej w tym miejscu posługi duszpasterskiej (1992 r.), do podejmowania działań dynamizujących rozwój kultu, z równoczesnym myśleniem o ewentualnej koronacji cudownego Wizerunku. W tym temacie bliski jest mi jeden z moich poprzedników, ks. proboszcz Józef Kowalski, który w latach powojennych czynił starania o spopularyzowanie i ożywienie wąbrzeskiego ośrodka czci Matki Bożej. Niestety, jego posługa przypadła na czasy stalinowskie, przejawiające się różnymi formami walki z Kościołem. Komunistyczne władze zakazały jakiejkolwiek działalności wszelkim religijnym stowarzyszeniom, m. in. Bractwu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kult Matki Bożej, chociaż bardzo mocno ograniczony, mimo to przetrwał, chociażby w modlitewnych spotkaniach Kół Różańcowych i w prywatnych formach pobożności.

***

Od bardzo dawna, wąbrzescy proboszczowie, każdy na swój sposób dbali o należyty kult Matki Bożej i o jego rozwój. Zależnie od uwarunkowań historycznych, występowały okresy wzrostu lub zahamowania tej formy pobożności, o czym świadczą zawarte w księdze Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP sprawozdania z działalności konfraterni. Trzeba pamiętać, że następowały po sobie: zabory, odzyskanie niepodległości, wojny światowe, okupacja, wyzwolenie i okres komunizmu.Niekiedy potrzeba było głębokiej wiary i nie małej, duszpasterskiej odwagi, by znaleźć właściwy sposób dla zabezpieczenia ciągłości kultu. W bardzo trudnym dla Kościoła okresie Kulturkampf'u, gorliwym czcicielem Matki Bożej był ks. proboszcz Ksawery Połomski, a po I wojnie światowej do ożywienia kultu Matki Bożej przyczynił się znacznie ks. proboszcz Jan Zakryś.

Po II wojnie światowej różnymi inicjatywami na tym odcinku wykazał się wspomniany już proboszcz ks. kanonik Józef Kowalski, a w czasach nam bliższych ks. proboszcz kanonik Alojzy Werner Kreft. Zajął się on m.in. odnowieniem obrazu Matki Bożej Wąbrzeskiej (1971 r.). Podjęta wówczas, dość kontrowersyjna decyzja o wyjęciu obrazu z rokokowego feretronu i umieszczeniu go w prostokątnej ramie, bez możliwości noszenia go odtąd w procesji, mogła wpłynąć na osłabienie pewnych form kultu, jednakże patrząc od drugiej strony, zabieg ten niewątpliwie przyczynił się do lepszego zabezpieczenia cudownego Wizerunku. Należy ponadto zauważyć, że po zdjęciu z obrazu srebrnej szaty i odsłonięciu pierwotnej warstwy malarskiej, okazało się, że wąbrzeska ikona przedstawia Matkę Bożą w stanie brzemiennym. Gdy po około dwudziestu latach, od tego faktu przybyłem do Wąbrzeźna w charakterze proboszcza, nie miałem wątpliwości, że muszę uczynić wszystko, by cześć dla Wąbrzeskiej Pani mogła zajaśnieć nowym blaskiem.

***

Szeroki jest zakres działań podejmowanych w parafii, zarówno na płaszczyźnie czysto duszpasterskiej jak i administracyjnej. Muszę przyznać, że zawsze priorytetowo były traktowane te tematy, których realizacja mogła mieć wpływ na ożywienie przy naszym kościele kultu Matki Bożej. Znajdowało to odzwierciedlenie w homiliach, w doborze rekolekcjonistów, podczas spotkań formacyjnych, a także w publikacjach prasowych i książkowych. W promowaniu Sanktuarium pomogło nam w sposób znaczący Radio Maryja (Audycje w toruńskiej rozgłośni, transmisje radiowe dni: "Świętości Życia" i "Obrony Życia"). Sierpniowe odpusty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny były organizowane w taki sposób, by brała w nim udział w sposób aktywny i zaangażowany, jak najliczniejsza rzesza wiernych, przygotowanych przede wszystkim duchowo, poprzez rekolekcje, misje, pielgrzymki i nabożeństwa maryjne. Przy różnych okazjach wręczaliśmy parafianom i pielgrzymom przygotowane pamiątki, obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Wąbrzeskiej i foldery mówiące o bogatej historii kultu maryjnego w Wąbrzeźnie. Fenomenem 400-letniego kultu Matki Boże j w naszym ośrodku zainteresował się    Wpis Ksiedza Biskupa do Księgi Brackiejrównież pasterz nowopowstałej Diecezji Toruńskiej, Ks. Biskup Andrzej Suski, który podczas podniosłej uroczystości w dniu 21 lutego 1993 roku dokonał wznowienia działalności Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przyjmując do Konfraterni 100 nowych członków, równocześnie sam wstąpił w jej szeregi. Przy tej okazji Ks. Biskup dokonał wpisu do zachowanej, siedemnastowiecznej księgi brackiej. Tekst ten potraktowaliśmy w sposób szczególny, jako oficjalne przyzwolenie dla naszych poczynań i wyznaczenie kierunku dla działalności duszpasterskiej przy wąbrzeskim sanktuarium.

"Matce Bożej Brzemiennej z Wąbrzeskiego Sanktuarium, piastunce każdego życia  ludzkiego, zawierzam odnowioną dziś działalność Bractwa Niepokalanego PoczęciaN. M. P., aby krzewiąc kult maryjny według swoich prastarych tradycji czterechstuleci, tworzył zarazem w społeczeństwie klimat przyjazny życiu i otwarty na życie." Wznawiam działalność Bractwa i wszystkim jego członkom z serca błogosławię+ Andrzej SuskiBiskup ToruńskiCzłonek Bractwa

Wydarzenia historyczne

SANKTUARIUM I PARAFIA NA TLE DZIEJÓW MIASTA VII - XII w. Powstanie osady grodowej na południowo-zachodnim brzegu Jeziora Zamkowego, później po stronie wschodniej             1228 - Ziemia Chełmińska wraz z Wąbrzeźnem przekazana zakonowi krzyżackiemu             1246 - Osada wąbrzeska ('Wambrez") otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim             1251 - Biskup Heidenryk ufundował w Wąbrzeźnie drewnianą kolegiatę. Erygowanieparafii mogło nastąpić przed 1246 r.             XIV w. - Biskup Herman von Prizna rozpoczął budowę zamku wąbrzeskiego (przed1321 r.), który do poł. XVII w. był jedną z rezydencji biskupów chełmińskich             1323 - 1349 - Z inicjatywy biskupa Ottona zbudowano kościół gotycki z kamienia i cegły. Patronami zostali Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz             1534 - Na zamku Frydek w Wąbrzeźnie bp Jan Dantyszek nadaje miastu nowy przywilej lokacyjny i herb (czarne skrzydło orła i złoty pastorał)             1575 - Urodził się Błażej Pęcherek zwany błogosławionym Bernardem z Wąbrzeźna,sługa Boży             1593 - Staraniem biskupa Piotra Kostki powstało maryjne Bractwo Literackie           1655 - Zniszczenie miasta wraz z kościołem i zamkiem przez Szwedów     1667 - Powstanie Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP     1684 - Papież Innocenty XI zatwierdza Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP     1685 - Uroczyste wprowadzenie do kościoła łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Wąbrzeskiej (przeniesionego z Kowalewa za zgodą biskupa Jana   Opalińskiego)     1700 - Zniszczenie kościoła i miasta przez pożar. Staraniem biskupa Teodora Potockiego kościół wkrótce odbudowano     1902 - Gruntowna przebudowa kościoła (dodano nawy boczne i nadbudowano wieżę)     1903 - Konsekracja kościoła przez bpa Augustyna Rosentretera     1992 - 8 grudnia -Ukazuje się pierwszy numer pisma naszej parafii (później  Sanktuarium) "Witaj"     1993 - Biskup toruński Andrzej Suski na prośbę kustosza ks. Jana Kalinowskiego wznawia działalność Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP oraz zatwierdzatytuł Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej     1994 - 25 marca - Powstanie w naszej parafii Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego     1994 - Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje w Rzymie obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej (grafika Krystyny Szalewskiej)     1994 - Podczas I Kongresu Rodzin Diecezji Toruńskiej, bp Andrzej Suski powierzył Matce Bożej Wąbrzeskiej rodziny naszej diecezji     1996 - Świątynia była stacją nawiedzenia Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej     1998 - Uchwałą Rady Miejskiej nadano głównemu placowi miasta nazwę Plac JanaPawła II     1999 - Wąbrzeskie Sanktuarium wyznaczone przez Biskupa Toruńskiego jako Kościół pielgrzymkowy Roku Jubileuszowego 2000     1999 - 7 czerwca Ojciec Święty odwiedził diecezję toruńską (6 czerwca przelatywał nad Wąbrzeźnem). Monstrancja z naszego sanktuarium użyta do nabożeństwa z udziałem Ojca Świętego     1999 - Odbyły się Misje Ewangelizacyjne     2000 (i następne) - Odrestaurowany został ołtarz główny i kolejno pozostałe zabytki     2001 - Zbudowana została nowa Droga Krzyżowa w kościele, oraz dla upamiętnienia Stefana Kard. Wyszyńskiego, granitowa droga wokół świątyni     2002 - 15 maja Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie, przywiezioną przez ks. Proboszcza koronę dla Matki Bożej Wąbrzeskiej     2002 - 14 sierpnia - nałożenie korony na wizerunek Matki Bożej Brzemiennej przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego     2004 - Wąbrzeskie Sanktuarium zostało afiliowane do Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie     2005 - Wydany został pierwszy numer parafialnego tygodnika "Wiadomości Kościelne"     2005 - 2006 - Restauracja kościoła filialnego w Jarantowicach     2007 - Parafia zdobyła tytuł "Modernizacja Roku 2006" (I miejsce w ogólnopolskim konkursie) za restaurację zabytkowego kościoła w Jarantowicach