Sprawy Duszpasterskie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2020
 1. Znaczącym wydarzeniem było przeniesienie ks. Łukasza Snopka do Działdowa i objęcie stanowiska wikariusza przez ks. Mateusza Tomczykowskiego.
 2. Pomimo trwającej pandemii i konieczności odwołania wielu zaplanowanych działań, udało się zorganizować:  m.in. I Komunię św. w Wąbrzeźnie i Jarantowicach, Orszak Trzech Króli, Dni Kultury Chrześcijańskiej (koncert s. Julity Zawadzkiej, Występ chóru Cantate Domino, projekcja filmu „Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NPNMP”, zwiedzanie Sanktuarium z Pawłem Beckerem, Msza św. w intencji ludzi kultury i wystawa fotograficzna „Radość w drodze do Maryi”), pielgrzymkę do  Ziemi Świętej, rozpoczęcie sezonu motocyklowego, motocyklową pielgrzymkę śladami o. Bernarda z Wąbrzeźna, Mszę za zmarłych motocyklistów i Mszę hubertowską dla myśliwych i leśników.
 3. Przeżyliśmy Odpust w Sanktuarium (15 sierpnia) i dożynki parafialne, odbyła się nocna ekstremalna Droga Krzyżowa, odprawiliśmy nabożeństwo majowe przy odnowionej grocie MB z Lourdes, Diakonia regularnie prowadziła nabożeństwa adoracyjne w I soboty miesiąca, 8 grudnia zaprosiliśmy na tzw. Godzinę Łaski. Po poświęceniu odnowionej figury św. Teresy od Dzieciątka Jezus, we wspomnienie liturgiczne św. Teresy odbyło się pierwsze spotkanie kobiet o imieniu Teresa. Odbył się też dzień skupienia katechetów z trzech dekanatów.
 4. Odprawiliśmy Msze  święte w 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Zorganizowana została Msza w intencji kolejarzy (25 listopada) i wystawa kolejarska i mianowanie nowych lektorów (w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata). Zorganizowany został koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus i zaprosiliśmy parafian na wspólne kolędowanie przy żłóbku.
 5. Działalność kontynuowały grupy parafialne, chociaż w ograniczonym zakresie.
 6. Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje za zaangażowanie najbliższym współpracownikom, księżom i osobom świeckim, katechetom, a także liderom i członkom wspólnot parafialnych oraz wszystkim parafianom i przyjaciołom za wytrwały udział w życiu parafii, pomimo kryzysu związanego z pandemią.
SPRAWOZDANIE GOSPODARCZE ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

(sprawy gospodarcze)

 1.  Dzięki zaangażowaniu parafian, znaczącemu wsparciu ze strony sponsora i wykorzystaniu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, od Konserwatora Zabytków i z Urzędu Miasta, udało się nam zrealizować następujące inwestycje i renowacje różnych obiektów:
 2. Budowa trzeciej części placu do parkowania pojazdów i drogi dojazdowej do Sanktuarium, budowa chodników na nowym cmentarzu i za oratorium, kapitalny remont dwóch kolejnych dachów naszej świątyni i wstawienie sześciu okien w budynku oratorium.
 3. Budowa ołtarzyka pod relikwie św. Jana Pawła II, renowacja figur i groty MB z Lourdes, renowacja figury św. Teresy i prace na terenie wokół figury, renowacja siedmiu skrzydeł zabytkowych bram w murze okalającym kościół oraz czyszczenie i naprawa części murów ogrodzenia kościelnego, przygotowanie makiety zamku biskupiego i odrestaurowanie podestu pod makietę i renowacja wiecznej lampki.
 4. Rycerze Kolumba ufundowali dwie ławki i  pomogli w organizacji zbiórki elektrośmieci, otrzymaliśmy obrusy ołtarzowe – dar od dzieci pierwszokomunijnych i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, na cmentarzu dokonano pielęgnacyjnej przycinki i częściowej wycinki drzew.
 5. W Jarantowicach zostały odrestaurowane i wyeksponowane zabytkowe krzyże cmentarne, poddano renowacji krzesła do użytku liturgicznego, a dzieci pierwszokomunijne podarowały kielich mszalny.
 6. Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich osób, które w różnym stopniu przyczyniły się do realizacji tych dzieł, ogólnie, ale bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim po staropolsku: Bóg zapłać!!!
 7. W następnym numerze Wiadomości Kościelnych podamy nieco statystyki parafialnej.
Statystyki Parafialne

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

Statystyka parafialna 

chrzty pogrzeby śluby
2010 – 95 2010 – 130 2010 – 52
... ... ...
2020 – 53 2020 – 164 2020 - 13