Wydarzenia historyczne

Wydarzenia historyczne

SANKTUARIUM I PARAFIA NA TLE DZIEJÓW MIASTA

VII – XII w. Powstanie osady grodowej na południowo-zachodnim brzegu Jeziora Zamkowego, później po stronie wschodniej

1228 – Ziemia Chełmińska wraz z Wąbrzeźnem przekazana zakonowi krzyżackiemu

1246 – Osada wąbrzeska (’Wambrez”) otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim

1251 – Biskup Heidenryk ufundował w Wąbrzeźnie drewnianą kolegiatę. Erygowanieparafii mogło nastąpić przed 1246 r.

XIV w. – Biskup Herman von Prizna rozpoczął budowę zamku wąbrzeskiego (przed1321 r.), który do poł. XVII w. był jedną z rezydencji biskupów chełmińskich

1323 – 1349 – Z inicjatywy biskupa Ottona zbudowano kościół gotycki z kamienia i cegły. Patronami zostali Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

1534 – Na zamku Frydek w Wąbrzeźnie bp Jan Dantyszek nadaje miastu nowy przywilej lokacyjny i herb (czarne skrzydło orła i złoty pastorał)

1575 – Urodził się Błażej Pęcherek zwany błogosławionym Bernardem z Wąbrzeźna,sługa Boży

1593 – Staraniem biskupa Piotra Kostki powstało maryjne Bractwo Literackie

1655 – Zniszczenie miasta wraz z kościołem i zamkiem przez Szwedów

1667 – Powstanie Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP

1684 – Papież Innocenty XI zatwierdza Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP

1685 – Uroczyste wprowadzenie do kościoła łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Wąbrzeskiej (przeniesionego z Kowalewa za zgodą biskupa Jana   Opalińskiego)

1700 – Zniszczenie kościoła i miasta przez pożar. Staraniem biskupa Teodora Potockiego kościół wkrótce odbudowano

1902 – Gruntowna przebudowa kościoła (dodano nawy boczne i nadbudowano wieżę)

1903 – Konsekracja kościoła przez bpa Augustyna Rosentretera

1992 – 8 grudnia -Ukazuje się pierwszy numer pisma naszej parafii (później  Sanktuarium) „Witaj”

1993 – Biskup toruński Andrzej Suski na prośbę kustosza ks. Jana Kalinowskiego wznawia działalność Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP oraz zatwierdzatytuł Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej

1994 – 25 marca – Powstanie w naszej parafii Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

1994 – Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje w Rzymie obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej (grafika Krystyny Szalewskiej)

1994 – Podczas I Kongresu Rodzin Diecezji Toruńskiej, bp Andrzej Suski powierzył Matce Bożej Wąbrzeskiej rodziny naszej diecezji

1996 – Świątynia była stacją nawiedzenia Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej

1998 – Uchwałą Rady Miejskiej nadano głównemu placowi miasta nazwę Plac JanaPawła II

1999 – Wąbrzeskie Sanktuarium wyznaczone przez Biskupa Toruńskiego jako Kościół pielgrzymkowy Roku Jubileuszowego 2000

1999 – 7 czerwca Ojciec Święty odwiedził diecezję toruńską (6 czerwca przelatywał nad Wąbrzeźnem). Monstrancja z naszego sanktuarium użyta do nabożeństwa z udziałem Ojca Świętego

1999 – Odbyły się Misje Ewangelizacyjne

2000 (i następne) – Odrestaurowany został ołtarz główny i kolejno pozostałe zabytki

2001 – Zbudowana została nowa Droga Krzyżowa w kościele, oraz dla upamiętnienia Stefana Kard. Wyszyńskiego, granitowa droga wokół świątyni

2002 – 15 maja Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie, przywiezioną przez ks. Proboszcza koronę dla Matki Bożej Wąbrzeskiej

2002 – 14 sierpnia – nałożenie korony na wizerunek Matki Bożej Brzemiennej przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

2004 – Wąbrzeskie Sanktuarium zostało afiliowane do Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie

2005 – Wydany został pierwszy numer parafialnego tygodnika „Wiadomości Kościelne”

2005 – 2006 – Restauracja kościoła filialnego w Jarantowicach

2007 – Parafia zdobyła tytuł „Modernizacja Roku 2006” (I miejsce w ogólnopolskim konkursie) za restaurację zabytkowego kościoła w Jarantowicach